Ar šo AS „Rīgas kuģu būvētava” publicē kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2022.gada 01.aprīlī, lēmumus, un kārtējā akcionāru sapulcē apstiprināto AS “Rīgas kuģu būvētava” Valdes un padomes locekļu atalgojuma ziņojumu par 2020.gadu.

2022.gada 01.aprīlī kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” ATALGOJUMA ZIŅOJUMS PAR 2020.GADU

AS “Rīgas kuģu būvētava” valde