AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava”, vienotais reģistrācijas numurs 40003045892, juridiskā adrese: Gāles ielā 2, Rīga, LV–1015, valde sasauc kārtējo AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2023.gada 15.septembrī plkst.11.00.

Sabiedrības valde informē, ka kārtējā AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulce notiks attālinātā režīmā.

Sapulces darba kārtība:

Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2022.gada darbības rezultātiem izskatīšana;
Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2022.gada […]

August 28th, 2023|Uncategorized @lv|

AS „Rīgas kuģu būvētava” revidēts 2022.gada finanšu pārskats

Neatkarīgie revidenti ir veikuši AS „Rīgas kuģu būvētava” 2022.gada finanšu pārskata revīziju.

2022.gadu AS “Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu jeb peļņu 1 006 722 EUR apmērā, pretēji 2021.gadam, kuru Sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem.

2022.gadā mainoties tirgus konjuktūrai, būtiski ir audzis pieprasījums pēc Sabiedrības īpašumā un nomā esošo aktīvu izmantošanas, tādēļ Sabiedrība savu darbību […]

May 31st, 2023|Uncategorized @lv|

LABOJUMS: AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Labojums: Sabiedrības valde informē, ka, tiek grozīta kārtējās akcionāru sapulces darba kārtība, izslēdzot no tās jautājumu par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Sapulces darba kārtība pēc grozījumiem:

Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2021.gada darbības rezultātiem izskatīšana;
Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2021.gada pārskatu izskatīšana;
Revidenta ziņojuma par 2021.gada pārskatu izskatīšana;
Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšana;
Sabiedrības 2021.gada peļņas sadale;
Sabiedrības padomes ievēlēšana un atlīdzības […]

June 21st, 2022|Uncategorized @lv|

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava”, vienotais reģistrācijas numurs 40003045892, juridiskā adrese: Gāles ielā 2, Rīga, LV–1015, valde sasauc kārtējo AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2022.gada 30.jūnijā plkst.11.00.

Sabiedrības valde informē, ka, ņemot vērā Covid–19 pandēmiju, lai aizsargātu Sabiedrības akcionāru, darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, kārtējā AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulce notiks attālinātā režīmā.

Sapulces […]

June 3rd, 2022|Uncategorized @lv|

2022.gada 01.aprīlī kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

Ar šo AS „Rīgas kuģu būvētava” publicē kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2022.gada 01.aprīlī, lēmumus, un kārtējā akcionāru sapulcē apstiprināto AS “Rīgas kuģu būvētava” Valdes un padomes locekļu atalgojuma ziņojumu par 2020.gadu.
2022.gada 01.aprīlī kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi
AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” ATALGOJUMA ZIŅOJUMS PAR 2020.GADU
AS “Rīgas kuģu būvētava” valde

April 5th, 2022|Uncategorized @lv|

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2022.gada 01.aprīlī

AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) publicē lēmumu projektus kārtējai akcionāru sapulcei, kas notiks 2022.gada 01.aprīlī, kā arī balsojuma veidlapu, kas jāaizpilda akcionāru sapulces norises dienā nekavējoties pēc tās slēgšanas, jāparaksta ar derīgu drošu elektronisko parakstu un jānosūta elektroniski uz Sabiedrības e–pasta adresi: sapulce@riga–shipyard.com. Šādā balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā 2022.gada […]

March 18th, 2022|Uncategorized @lv|

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava”, vienotais reģistrācijas numurs 40003045892, juridiskā adrese: Gāles ielā 2, Rīga, LV–1015, valde sasauc kārtējo AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2022.gada 01.aprīlī plkst.11.00.

Sabiedrības valde informē, ka, ņemot vērā Covid–19 pandēmiju, lai aizsargātu Sabiedrības akcionāru, darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, […]

March 15th, 2022|Uncategorized @lv|

Par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Kā jau tika ziņots iepriekš, Irinai Meļņikai iegūstot netiešu nozīmīgu līdzdalību AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība), Irina Meļņika 2021.gada 12.oktobrī iesniedza Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegumu un prospektu atļaujas saņemšanai izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu Sabiedrības akcionāriem atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 1.punkta noteikumiem.

Sabiedrība informē, ka Irinai Meļņikai ar Finanšu […]

November 8th, 2021|Uncategorized @lv|

2020.gada 28.decembrī kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

Ar šo AS „Rīgas kuģu būvētava” publicē kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2020.gada 28.decembrī, lēmumus, un kārtējā akcionāru sapulcē apstiprināto AS “Rīgas kuģu būvētava” valdes un padomes atalgojuma politiku.
AS “Rīgas kuģu būvētava” valde
 

January 12th, 2021|Uncategorized @lv|

Par kārtējās akcionāru sapulces norisi 2020.gada 28.decembrī

Sabiedrības valde informē, ka, ņemot vērā Covid–19 pandēmiju, lai aizsargātu Sabiedrības akcionāru, darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, kārtējā AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulce notiks 2020.gada 28.decembrī plkst.13.00, taču tikai attālinātā režīmā.
Sabiedrība aicina akcionārus pieteikties dalībai akcionāru sapulcē sūtot pieteikumu brīvā formā uz e–pasta adresi: sapulce@riga–shipyard.com, un tiem akcionāriem, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcē uz […]

December 23rd, 2020|Uncategorized @lv|