AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) publicē lēmumu projektus kārtējai akcionāru sapulcei, kas notiks 2022.gada 01.aprīlī, kā arī balsojuma veidlapu, kas jāaizpilda akcionāru sapulces norises dienā nekavējoties pēc tās slēgšanas, jāparaksta ar derīgu drošu elektronisko parakstu un jānosūta elektroniski uz Sabiedrības e–pasta adresi: sapulce@riga–shipyard.com. Šādā balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā 2022.gada 01.aprīlī.

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2022.gada 01.aprīlī

BALSOJUMA VEIDLAPA