Sabiedrības valde informē, ka, ņemot vērā Covid–19 pandēmiju, lai aizsargātu Sabiedrības akcionāru, darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, kārtējā AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulce notiks 2020.gada 28.decembrī plkst.13.00, taču tikai attālinātā režīmā.

Sabiedrība aicina akcionārus pieteikties dalībai akcionāru sapulcē sūtot pieteikumu brīvā formā uz e–pasta adresi: sapulce@riga–shipyard.com, un tiem akcionāriem, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcē uz viņu e–pasta adresi tiks nosūtīta saite dalībai kārtējā akcionāru sapulcē.

Sabiedrība lūdz akcionārus, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē attālinātā režīmā, akcionāru sapulces norises dienā nekavējoties pēc tās slēgšanas aizpildītu un parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu balsojuma veidlapu nosūtīt elektroniski uz Sabiedrības e–pasta adresi: sapulce@riga–shipyard.com. Šādā balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā 2020.gada 28.decembrī.

Balsošanas kārtība tiem akcionāriem, kuri balsoja pirms akcionāru sapulces, nemainās un balsojums tiek reģistrēts atbilstoši iepriekš noteiktajai kārtībai.

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde