Kā jau tika ziņots iepriekš, Irinai Meļņikai iegūstot netiešu nozīmīgu līdzdalību AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība), Irina Meļņika 2021.gada 12.oktobrī iesniedza Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegumu un prospektu atļaujas saņemšanai izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu Sabiedrības akcionāriem atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 1.punkta noteikumiem.

Sabiedrība informē, ka Irinai Meļņikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021.gada 26.oktobra lēmumu Nr.139 ir atļauts izteikt Sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 73.panta ceturto daļas noteikumiem 2021.gada 08.novembrī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis tika publicēta informācija par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, kur kā piedāvājuma sākuma datums noteikts 2021.gada 09.novembris un piedāvājumu beigu datums un laiks – 2021.gada 08.decembris plkst.16.00.

Sabiedrība paziņojumam pievieno 2021.gada 12.oktobrī sagatavoto obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu.

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde

 

OBLIGĀTĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA
PROSPEKTS (pdf)