XX gadsimta sākumā Rīgas ostā strādāja ap simts tvaika velkoņu. Darba pietika visiem, jo Rīgas ostā ienāca daudz kuģu un preču apgrozījums ostā nemitīgi auga. Pēc simts gadiem ostas velkoņu iespējas ievērojami pieauga un ostas vajadzības tagad nodrošina tikai daži velkoņi.

Sākoties XXI gadsimtam Rīgas ostas velkoņu flote bija ievērojami novecojusi un, lai attīstītu ostas saimniecību, […]