Project Description

XX gadsimta sākumā Rīgas ostā strādāja ap simts tvaika velkoņu. Darba pietika visiem, jo Rīgas ostā ienāca daudz kuģu un preču apgrozījums ostā nemitīgi auga. Pēc simts gadiem ostas velkoņu iespējas ievērojami pieauga un ostas vajadzības tagad nodrošina tikai daži velkoņi.

Sākoties XXI gadsimtam Rīgas ostas velkoņu flote bija ievērojami novecojusi un, lai attīstītu ostas saimniecību, bija jāuzbūvē jauni velkoņi ar ievērojami lielākām funkcionālām iespējām.

Saskaņā ar tehnisko uzdevumu, bija jāuzbūvē jaudīgi un manevrēt spējīgi ledus klases velkoņi. Tie bija jāaprīko ar ugunsdzēsības ierīcēm un iekārtām naftas un eļļu savākšanai no ūdens virsmas. Projektu atbalstīja Rīgas dome.

Jauno velkoņu projektu dokumentācijas izstrādi veica ukraiņu firma “Tarola” no Nikolajevas pilsētas. Velkoņiem deva nosaukumus: “Santa” un “Stella”.

Būvdarbus sāka 2006. gadā. Velkoņus būvēja dokā, jo zemūdens dzinekļu konstruktīvo īpatnību dēļ izvietot korpusus stāpeļos nebija iespējams.

Velkoņa garums – 34,2 m, platums – 12,7 m, iegrime – 3,9 m, ūdensizspaids – 445 t, ātrums – 13,2 mezgli, ātrums 0,7 m biezajā ledū – 2-5 mezgli. Ledus klase – 1A.

Velkoņi tika aprīkoti ar diviem galvenajiem dzinējiem Caterpillar 3516D ar kopējo jaudu 3 650 kW (5 000 ZS). Dzinēji caur transmisiju darbina divus Rolls-Royce azimutālus dzinekļus ar skrūves diametru 2,6 m (skrūves-stūres kolonnas).

Lai veiktu glābšanas darbus, velkoņus aprīkoja ar jaudīgām ugunsdzēsības iekārtām – diviem ūdens lielgabaliem, katrs ar 1 500 m3/h jaudu, un ugunsdzēsības monitoriem. Ugunsdzēsības sistēmā var izmantot putu veidotāju.

Lai, vajadzības gadījumā, veiktu naftas savākšanu no ūdens virsmas, velkoņus iespējams aprīkot ar šim nolūkam paredzētajām iekārtām.

Velkoņus nodeva pasūtītājam 2008. gadā un tie joprojām strādā Rīgas ostā.