AS „Rīgas kuģu būvētava” informē, ka tās integrētās pārvaldības sistēma ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskajiem standartiem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un OHSAS 18001:2007. Šis sasniegums ir AS „Rīgas kuģu būvētava” darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu savu vadības sistēmu.
Atbilstība nepārtraukti pieaugošajām klientu prasībām pēc visaugstākā līmeņa kvalitātes ir vitāli nepieciešama ikviena uzņēmuma turpmākai izaugsmei jebkurā darbības nozarē. AS „Rīgas kuģu būvētava” ir demonstrējusi savu tiekšanos pēc nepārtrauktas vadības sistēmas uzlabošanas, veiksmīgi sasniedzot sertifikāciju.