Ar šo AS „Rīgas kuģu būvētava” publicē kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2020.gada 28.decembrī, lēmumus, un kārtējā akcionāru sapulcē apstiprināto AS “Rīgas kuģu būvētava” valdes un padomes atalgojuma politiku.

AS “Rīgas kuģu būvētava” valde

 

2020.gada 28.decembrī kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi (pdf)
AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” VALDES UN PADOMES ATALGOJUMA POLITIKA (pdf)