2020.gada 28.decembrī kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

Ar šo AS „Rīgas kuģu būvētava” publicē kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2020.gada 28.decembrī, lēmumus, un kārtējā akcionāru sapulcē apstiprināto AS “Rīgas kuģu būvētava” valdes un padomes atalgojuma politiku.
AS “Rīgas kuģu būvētava” valde
 

January 12th, 2021|Uncategorized @lv|

Par kārtējās akcionāru sapulces norisi 2020.gada 28.decembrī

Sabiedrības valde informē, ka, ņemot vērā Covid–19 pandēmiju, lai aizsargātu Sabiedrības akcionāru, darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, kārtējā AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulce notiks 2020.gada 28.decembrī plkst.13.00, taču tikai attālinātā režīmā.
Sabiedrība aicina akcionārus pieteikties dalībai akcionāru sapulcē sūtot pieteikumu brīvā formā uz e–pasta adresi: sapulce@riga–shipyard.com, un tiem akcionāriem, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcē uz […]

December 23rd, 2020|Uncategorized @lv|

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2020.gada 28.decembrī

AS „Rīgas kuģu būvētava”, vienotais reģistrācijas numurs 40003045892, juridiskā adrese: Gāles ielā 2, Rīga, LV–1015, (Sabiedrība) valde sasauc kārtējo AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2020.gada 28.decembrī plkst.13.00 Rīgā, Gāles ielā 2, Sabiedrības telpās.
Sabiedrības valde, ņemot vērā Covid–19 pandēmiju, lai aizsargātu Sabiedrības akcionāru, darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicina akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties […]

December 17th, 2020|Uncategorized @lv|

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
AS „Rīgas kuģu būvētava”, vienotais reģistrācijas numurs 40003045892, juridiskā adrese: Gāles ielā 2, Rīga, LV–1015, valde sasauc kārtējo AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2020.gada 28.decembrī plkst.13.00 Rīgā, Gāles ielā 2, AS „Rīgas kuģu būvētava” telpās.
Sapulces darba kārtība:

Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2019.gada darbības […]

November 27th, 2020|Uncategorized @lv|

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava”, vienotais reģistrācijas numurs 40003045892, juridiskā adrese: Gāles ielā 2, Rīga, LV–1015, valde sasauc kārtējo AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2018.gada 25.jūnijā plkst.11.00 Rīgā, Gāles ielā 2, AS „Rīgas kuģu būvētava” telpās.

Sapulces darba kārtība:

Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem izskatīšana;
Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana;
Revidenta ziņojuma par […]

May 28th, 2018|Uncategorized @lv|

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava”, vienotais reģistrācijas numurs 40003045892, juridiskā adrese: Gāles ielā 2, Rīga, LV–1015, valde sasauc kārtējo AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2017.gada 25.maijā plkst.11.00 Rīgā, Gāles ielā 2, AS „Rīgas kuģu būvētava” telpās.

Sapulces darba kārtība:

Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem izskatīšana;
Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2016.gada pārskatu izskatīšana;
Revidenta ziņojuma par […]

April 26th, 2017|Uncategorized @lv|

Jaunais zvejas traleris – ALANNAH RILEY priekš VESTVÆRFTET ApS

2016. gada 14. septebrī AS ”Rīgas Kuģu Būvētava” nodeva 28.35m zvejas traleri – ALANNAH RILEY
korpusu, Dāņu klientam VESTVÆRFTET ApS. Kuģa korpuss tika aizvilkts uz Hvide Sand (Dānija) ostu, lai
veiktu pēdējos kuģa aprīkošanas darbus.

Kuģa informācija:
Kuģa vārds: ALANNAH RILEY
Pieraksta osta: Skibbereen (Īrija)
IMO Nr. 9782390
Būves Nr.: BN316
RKB pasūtījuma Nr.: 1154
Kuģa rakstur lielumi
Lielākais kuģa garums (LOA): 28.35 m
Lielākais kuģa […]

September 27th, 2016|Uncategorized @lv|

Starptautiskie standarti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un OHSAS 18001:2007

AS „Rīgas kuģu būvētava” informē, ka tās integrētās pārvaldības sistēma ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskajiem standartiem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un OHSAS 18001:2007. Šis sasniegums ir AS „Rīgas kuģu būvētava” darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu savu vadības sistēmu.
Atbilstība nepārtraukti pieaugošajām […]

September 22nd, 2016|Uncategorized @lv|

Jaunais zvejas traleris – STEFANIE priekš VESTVÆRFTET ApS.

2016. gada 15. aprīlī AS ”Rīgas Kuģu Būvētava” nodeva 32.12m zvejas traleri – STEFANIE korpusu, Dāņu klientam VESTVÆRFTET ApS. Kuģa korpuss tika aizvilkts uz Thyborøn ostu Dānijā, lai veiktu pēdējos kuģa aprīkošanas darbus.

Kuģa informācija:
Kuģa vārds: STEFANIE
Pieraksta osta: Thyborøn
Būves Nr.: BN318
RKB pasūtījuma Nr.: 1153

Kuģa rakstur lielumi
Lielākais kuģa garums (LOA): 32.12 m
Lielākais kuģa platums: 9.00 m
Augstums līdz […]

April 26th, 2016|Uncategorized @lv|

Pētniecības kuģa būve Dānijas Tehniskai universitātei

2014. gada novembrī Rīgas kuģu būvētava uzsāka visai neparastu kuģu būves projektu. Pēc Norvēģijas kompānijas pasūtījuma tiek būvēts kuģa korpuss zemūdens faunas izpētei Ziemeļjūrā, kā arī Baltijas jūrā. Šos pētījumus veiks Dānijas Tehniskās universitātes studenti, kuriem šis kuģis tiks nozīmēts. Uzņēmuma vēsturē šāds pasūtījums tiks izpildīts pirmo reizi.

Korpuss pēc izmēriem ir neliels – 17,24 metrus […]

June 8th, 2015|Uncategorized @lv|